Afsluitdijk

Natuurlijk Afsluitdijk

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wilde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Afsluitdijk een alternatief plan ontwikkelen voor een duurzame renovatie en herinrichting van een van Nederlands meest gezichtsbepalende waterwerken, de Afsluitdijk.
Wubbo Ockels presenteerde in 2009, samen met een inderhaast gevormd consortium, zijn plan ‘Natuurlijk Afsluitdijk’.

Op drie kilometer afstand moet een tweede waterkering komen. Tussen beide dijken ontstaat een valmeer dat de schommelde stroomvraag in Nederland gedurende een etmaal kan opvangen. Het surplus aan nachtstroom pompt water uit het valmeer door de duindijk naar de Waddenzee. Tegen de ochtend is het verval tussen het IJsselmeer en het valmeer zo groot dat spuien van IJsselmeer-water mogelijk is. Dat stroomt dan met grote kracht langs turbines die elektriciteit opwekken.

Hiermee kan zo veel energie worden bespaard dat de geplande bouw van twee tot drie kolencentrales in Nederland niet meer nodig is. Volgens Wubbo Ockels scheelt dat drie miljard euro. De nieuwe dijk is op deze manier snel terugverdiend.

Daar de Afsluitdijk in verband met de verwachte zeespiegelstijging toch moet worden aangepakt, is de oud-astronaut met dit plan gekomen. De nieuwe zeewering moet aanzienlijk hoger worden dan de bestaande dijk. De oude Afsluitdijk krijgt een slaapfunctie en blijft daardoor, aldus Ockels, bruikbaar als vervoersverbinding waar de superbus – een elektrisch voertuig voor twintig à dertig passagiers met een snelheid van 150 tot 150 km/h – over kan rijden. Deze superbusbaan, die eerst alleen over de dijk loopt, kan in fases worden uitgebreid. Zo krijgt het noorden van Nederland alsnog een snelle verbinding met de Randstad: in plaats van de Zuiderzeelijn komt er de Noorderzeelijn tussen Groningen en Amsterdam. Daarnaast wil Wubbo Ockels de Afsluitdijk uitrusten met 30 km zonnepaneel, het langste ter wereld.