Duurzaamheid

Meer en meer ging Wubbo Ockels zich richten op het promoten van een duurzame wereld.

Enkele quotes:

“Optimisme is een verantwoordelijkheid..”

“Het grijpt me aan hoe fout we bezig zijn..”

“Nature has no mercy. Het gaat om kennis, om natuurwetten en dus niet over meningen, politiek of religie..”

“Het verschil tussen ruimte en aarde is een dun laagje atmosfeer van twintig kilometer. Geen pokerspel met de atmosfeer..”

“We zijn allen astronauten van ruimteschip aarde. Je moet je schip beschermen tegen de gevaren van de ruimte net zoals de bemanning van een schip op de oceaan..”

“Het gaat altijd om: jeugd – innovatie – duurzaamheid..”

“Als burger moeten we een duurzaam Nederland in 2050 eisen, per slot van rekening hebben we een democratie en als de meerderheid dit eist zal de regering zich daaraan moeten houden..”

“Mijn missie is…Happy Energy!

De inzet van Wubbo Ockels was gericht op:

  • solar energy en meer toepassing van zonnepanelen;
  • wind energy – Laddermolen;
  • electrisch autorijden;
  • geen kernenergie – tegen atoomstroom;
  • uitspreken voor een duurzame wereld in 2050 / NL2050;
  • promotie van Happy Energy;
  • de Stichting Happy Energy fonds.

Duurzaamheidsreligie in een interview voor ‘Geloof en Wetenschap’,  2011:

Ik zie het elke keer misgaan met de duurzame ontwikkeling, zeker in Nederland. Maar in de hele wereld gaat duurzame ontwikkeling veel te langzaam. Mensen zien ook niet hoe belangrijk het is. Het klinkt misschien raar, maar eigenlijk hebben we een soort duurzaamheidsreligie nodig. Geen godsdienstige religie, maar een religie die veel dichter bij de natuur staat. Zodat mensen doorkrijgen dat wij de verkeerde kant opgaan en straks een heel grote klap zullen krijgen. Ik zeg altijd: ‘Nature has no mercy.’ De natuur geeft niet toe. Je ziet een mooie natuurfilm, bijvoorbeeld op Discovery Channel, met beelden van een prachtige leeuw en een prachtig hert. Vervolgens eet die leeuw dat hert op. Dat is keihard. Zo zal de natuur ook naar mensen toe keihard terugslaan. Religie brengt een zeker gemeenschappelijk gedrag teweeg bij mensen. Omdat ze dezelfde levensbeschouwing delen en daar ook in de praktijk mee bezig zijn. Zoiets is eigenlijk ook nodig voor de wereld, voor de natuur. Voor moeder aarde met alles erop en eraan. Zodat we dat respecteren, daarin geloven. Het is eigenlijk nodig om niet zozeer godsdienstig, maar ‘aardsdienstig’ te zijn.
Ik wil nog wel een stapje verder gaan in deze gedachte. Ik ga ervanuit dat er een enorme clash komt, omdat de grote belangen van deze wereld niet willen buigen. Maar de natuur buigt ook niet. En de natuur wint. Maar ook de mensheid overwint, dat is voor mij een aanname. Als de mensheid uiteindelijk zal overwinnen, dan moet er nu al iets in ons zitten wat in die richting werkt. Dat moet als het ware in ons DNA ingebakken zijn. Op dezelfde manier als waarop de noodzaak van voortplanting ervoor heeft gezorgd dat we seks lekker vinden. Daarom doen we allemaal aan seks. Zoiets moet er ook zijn om ervoor te zorgen dat het met deze aarde de goede kant op gaat. Ik noem dat Happy Energy. De mensen die dat ook zo zien en die zich verantwoordelijk gaan voelen om nieuwe keuzes te maken op weg naar duurzaamheid, die zullen dat merken. Want dat stukje DNA wordt dan aangesproken. De manier waarop je dat merkt is heel simpel: je hebt dan geen existentiële vragen meer. Je weet in welke richting je moet gaan en je krijgt meer energie. Je zou kunnen zeggen dat dat de bonus is die je krijgt als je de goede richting inslaat. En die bonus is ergens ingebouwd in ons DNA. Dat kan niet anders.