De Groene Grachten

De Groene Grachten

De eerste stap naar een duurzame grachtengordel!

De Groene Grachten is een initiatief van Wubbo Ockels met als doel een doorbraak te realiseren in het energie-neutraal renoveren binnen de grachtengordel van Amsterdam.

De gemeente Amsterdam heeft zich tot doel gesteld om tot 2025 de CO2-emissie in de stad met 40% te reduceren ten opzichte van 1990. Om ook grachtenpanden te verduurzamen zal een vernieuwende en intelligente aanpak nodig zijn. Ouderdom, variëteit en restricties spelen immers een grote rol. Deze omgeving kan daardoor gezien worden als enorme experimenteerruimte voor het verduurzamen van bestaande oudbouw. Door juist in dit gebied duurzaamheidmaatregelen te realiseren, laten wij aan een groot nationaal en internationaal publiek laten zien dat energie-reductie op een verantwoorde manier gecombineerd kan worden met het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waarden.

Uiteraard is het 400-jarig bestaan van de grachtengordel in 2013 een mooi moment om deze ambitie toonbaar te maken. Wij streven er daarom naar om in de periode 2012-2013 de verduurzaming van een drietal panden te begeleiden. Samen met pandeigenaren, bewoners, gemeente Amsterdam en bedrijfsleven gaan we op zoek naar innovatieve toepassingen om deze panden energie-neutraal te maken. Hierbij wordt gekeken naar energiebesparing, het benutten van reststromen en duurzame energieopwekking. De panden vervullen een voorbeeld functie: ‘zo kan het dus’! Parallel zal gewerkt worden aan mogelijkheden tot opschaling van het project na 2013, waarmee we de grachtengordel klaarmaken voor de komende 400 jaar!

 

 

   

 

 

Founding partners

De gemeente Amsterdam biedt financiële ondersteuning en faciliteert in regelgeving,

  • vergunningentraject en duurzame energieopwekking.
  • Search Ingenieursbureau BV biedt financiële ondersteuning en zal de technische en energetische inspecties en adviezen leveren voor de 3 modelpanden.
  • Liander biedt zowel financiële ondersteuning als een kennisbijdrage, e.g. in de vorm van haalbaarheidsstudies.
  • Philips helpt op financieel vlak en draagt met hun kennis van technische innovaties bij aan De Groene Grachten.

Interesse om ook partner worden? Neem dan contact met ons op via info@degroenegrachten.nl

Links

www.degroenegrachten.nl

https://twitter.com/#!/GroeneGrachten

https://www.facebook.com/pages/De-Groene-Grachten/169213013206872

http://www.linkedin.com/groups?gid=4426107&trk=hb_side_g