Laddermolen

Laddermolen

Uit De zeven levens van Wubbo Ockels:

Het gezin verhuist naar Groningen en Wubbo is 8 jaar.

Voor Wubbo betekent Groningen de start van de vliegers, een liefde die zijn hele leven bij hem blijft. Ze wonen naast een groot weiland en daar kan hij vliegeren, wat hij ontzettend leuk vindt…. Zijn moeder moet hem vaak helpen met het binnenhalen van zo’n vlieger, want die moet aan het eind van de dag weer naar binnen, maar soms heeft Wubbo er wel een kilometer touw aan vastzitten. Dan mislukt het soms, waardoor ze het vliegertouw maar vastbinden aan een lantaarnpaal, om het de volgende dag opnieuw te proberen. Zijn vliegers gaan ook boven de wolken, wat heel spannend is. Ze komen dan helemaal nat terug, omdat ze in de wolken zijn geweest.

Als het vliegertouw uit zijn handen glipt maakt het een lelijke brandwond. De wrijvingswarmte zet hem op een spoor…de vlieger kan energie opwekken. Van een grote lus met tientallen bestuurbare vleugels (laddermolen) evolueert de supervlieger waaraan wetenschappers aan de TuDelft binnen ASSET werken.

Een laddermolen, een van de uitvindingen van Wubbo Ockels, is in wezen een serie vleugelprofielen (vliegers) die zo achter elkaar gezet zijn, dat elke vleugel verbonden is aan een lange kabel, die een lus beschrijft. Net als bij een vleugel van een vliegtuig zal onder invloed van de wind de kracht op de vleugel naar boven gericht worden (de lift). Door de stand van de vleugels te variëren kan de lift groter of kleiner gemaakt worden. Vervolgens is het ook mogelijk om ervoor te zorgen dat de stand van de vleugels aan één kant van de kabel maximale lift omhoog te geven en de vleugels aan de andere kant van de kabel zo te laten staan dat ze net hun eigen gewicht kunnen dragen. Het gevolg daarvan is een groot krachtverschil tussenbeide. Belangrijk is nu dat de kabel in een lus over een wiel op de grond geleid moet worden opdat er een ‘motor’ voor de aandrijving van een elektriciteitsgenerator wordt gecreëerd.

De ‘windenergie’ wordt als het ware uit de lucht geplukt.
De exploitatie van de enorme voorraad windenergie op grote hoogte is de uitdaging die de laddermolen aangaat. Het concept van de laddermolen is ontwikkeld om die windenergie om te zetten in elektrische energie op een manier die niet alleen milieuvriendelijk, maar ook zeer kostenbesparend is.